Ανάλυση ανά ΚΑΔ

Κωδικός Περιγραφή Πλήθος επιχειρήσεων
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 14
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 13
51651600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 12
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 12
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 12
51700000 ΑΛΛΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 12
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11
51141200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 11
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 10
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) 10
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 9
46460000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9
51651500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 9
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 9
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9
46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9
51550000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 8
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 8
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8
51650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 8
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 8
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 7
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 7
52101900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 7
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7
46461000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7
46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 7
46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 7
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7
51460000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 7
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ 6
46431200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ DVD 6
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 6
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 6
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6
51451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 6
46731400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 6
21100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 6
46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 6
51191002 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ 6
51421400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 6
46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 6
46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 6
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5
46421150 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 5
51421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 5
46691944 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5
46382906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 5
46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 5
46451008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 5
46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 5
46731630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 5
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 5
46731631 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 5
46691959 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 5
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5
51532200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 5
51541300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ 5
46121305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 5
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5
85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5
63120000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 5
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
46410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
63121400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 5
46441100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5
46361302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 5
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5
23701100 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ, ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 5
20420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 5
46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 5
46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 5
08111100 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ 5
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 5
46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 5
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 5
46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
46761300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 5
46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5
51382500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 5
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5
46691300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 4
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 4
46493400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 4
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) 4
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4
45210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 4
47788800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 4
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 4
45211000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 4
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 4
46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4
74902000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 4
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ 4
51470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4
46692002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
36630000 ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
52431100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 4
49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 4
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4
46461207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4
51471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 4
46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 4
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 4
51541200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 4
46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 4
52421000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4
52450000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4
46191000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 4
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4
19200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4
51471500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 4
21201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 4
46311201 ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) 4
46451004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ, ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 4
51540000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4
46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 4
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4
47515100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 4
46721400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 4
21200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 4
46492301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 4
46311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 4
47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 4
46411315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 4
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
51551100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 4
46382924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 4
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4
46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4
51461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 4
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 4
20590000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4
33122400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4
50301200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 4
50300000 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
51211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4
25990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4
82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 4
77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 4
51121300 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4
46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 4
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 4
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 4
25610000 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4
46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4
47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4
46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
51641200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4
52620000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 4
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 4
51181100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 3
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 3
51190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 3
62092000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
46691999 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
46461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3
46411000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
23701102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 3
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3
46411304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
23701105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3
46411308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ 3
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 3
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 3
46761900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. 3
45311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
51551300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
33191000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3
70121000 ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3
70200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3
10891900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
46691906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 3
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3
46411318 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3
46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 3
51551326 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
22110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 3
46170000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 3
47717150 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 3
51191004 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3
46341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 3
47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 3
46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3
46691513 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 3
46691514 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΑΛΛΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 3
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 3
51561300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. 3
47191003 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ) 3
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 3
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 3
47191006 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OUTLET 3
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 3
46471201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3
46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 3
71121906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3
29129200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 3
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3
47757612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 3
52451000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
46691520 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
46481008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 3
46311214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 3
46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
46491100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3
46691934 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ >= 5 CG 3
52461100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 3
46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3
46721408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 3
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 3
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3
46382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3
51473600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 3
03212300 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 3
72501200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3
45312000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
46691532 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3
46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 3
51181200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
46111901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 3
33121503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ, ΓΡΥΛΟΙ ΚΛΠ) 3
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3
29230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
47788900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
51651400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 3
46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ 3
46492306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) 3
46311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 3
74203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3
46120000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3
51530000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3
51651630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3
46493300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) 3
46691946 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 3
46361100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ 3
46121200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 3
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3
35140000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3
46731625 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 3
46431100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
77320000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 3
47524200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3
46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
51651698 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
55101003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 3
45202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
46382911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΝΗΣ 3
46382912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3
77401901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) 3
80421000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
46382915 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 3
46382916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 3
51411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
51701005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3
47524900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
46431302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 3
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3
47524943 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 3
51140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 3
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 3
46691106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 3
46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
46331309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ 3
51141299 AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 3
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3
46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 3
45211002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 3
46741202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 3
46441204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 3
61200000 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3
45311105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3
61300000 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2
46471110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ 2
46171000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 2
46171105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
20301100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 2
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
47737400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 2
46171108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 2
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 2
71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2
71121701 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 2
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
20301200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ· ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 2
45191103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 2
46471209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ 2
46471210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΞΗΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2
46171124 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 2
46171200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΤΩΝ 2
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
46171202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 2
46481002 ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
17110000 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΙΝΩΝ 2
71401406 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 2
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
72101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (hardware) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
47778209 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 2
47778211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 2
47780000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
47788300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ 2
20302200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΑΝΤΙΚΩΝ 2
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2
72201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2
72202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2
47788401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
47788403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΥ 2
46491904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
25112300 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
46181108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2
46491909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 2
47788600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
72601000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2
33207000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
47788613 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
73101400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2
46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
47788622 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 2
27311000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 2
47788806 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
47788906 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
47788916 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 2
47890000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 2
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
47912100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
46492302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ 2
45201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2
45201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
47912600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
74141302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ franchise ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2
74141500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
74141502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) 2
74200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2
13921200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ 2
18220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2
46492328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2
47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
25121001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
46493100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
47990000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 2
47992101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 2
46493303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 2
29239200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
74840000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
25210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 2
25211000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
45201403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
46493402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 2
50101000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
50101100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2
45201404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
46493604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
50101200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
50102100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
03210000 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2
77391900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 2
78101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2
46493909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
50201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 2
46493915 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
50301100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
46493917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (ΛΑΜΠΑΔΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ) 2
50301216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
50301230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2
46493918 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΩΝ 2
46493919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
27321301 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V 2
45202101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
82921003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46511006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
46511011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2
46511012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2
25221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2
20414100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 2
10911001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 2
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2
22220000 ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 2
25249004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2
46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2
46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2
90031105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2
51141300 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2
45211001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) 2
46311102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2
95121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2
25401400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 2
25500000 ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 2
51171100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2
95251200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
46621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 2
46311108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ 2
95291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 2
51180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
74841400 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2
51181112 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2
46311110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 2
46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2
46621902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 2
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
51221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 2
22223200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46311115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΩΝ 2
25612200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2
46311202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 2
46641006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΩΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η ΣΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ Η ΑΝΑΠΗΝΙΣΗΣ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46651001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2
20421000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 2
20421100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ 2
51331302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 2
51340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΤΩΝ 2
51341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
17210000 ΎΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ 2
10412000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2
46661002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
46311207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΞΗΡΩΝ 2
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
46311210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΙΔΙ Η ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 2
51381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 2
46691116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΛΞΗ 2
46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 2
46691130 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2
51382200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 2
46691217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ 2
46691302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 2
51390000 ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 2
46691304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2
46691307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 2
45250000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2
30305000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
46311218 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2
51411300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΨΙΛΙΚΩΝ) 2
51411400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
51420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 2
46691506 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2
46691507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
05021100 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, [ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ], ΓΟΝΟΥ 2
46691510 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
22292300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2
46691521 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 2
46691523 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2
46321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 2
45310000 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2
51431111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 2
46331000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 2
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
45311000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
51440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2
45311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 2
51461111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 2
46691556 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
51461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
25992907 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2
28131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ· ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 2
46691565 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ) 2
51471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
51471300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ, ΕΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 2
51471400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ 2
46691901 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ, ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΩΝ, ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 2
46341103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ 2
46341105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ 2
46341106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2
51473400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
51473406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΐΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΐΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
51473500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) 2
46691929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET 2
45311201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
10415901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 2
46691939 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
51473700 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
51473704 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
51473712 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
10831100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ 2
46361000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
46691945 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 2
51532100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2
46691950 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2
10412101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 2
46691960 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
46361102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ, ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ 2
46691963 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
51532400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
46361103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΣΑΣ 2
51532413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 2
20429900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 2
46361204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 2
46361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 2
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2
51532428 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2
46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
51532454 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46691981 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2
51532457 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2
45311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
46691985 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2
31200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2
46361304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ 2
46692009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 2
10420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ 2
51551200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 2
46361308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΛΟΥΔΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ 2
38322202 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2
10510000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 2
46371005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
14131400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ-ΤΑΓΙΕΡ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ (ΖΙΠ-ΚΙΛΟΤ), ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ (ΣΑΛΟΠΕΤ), ΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΚΟΝΤΩΝ (ΣΟΡΤΣ), ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2
46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 2
46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 2
10841201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
28290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
32121301 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 2
46381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 2
51611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2
51611300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
51621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
51621014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 2
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2
45311237 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2
51651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 2
51651200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
51651206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ 2
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) 2
46382902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 2
46731406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 2
46731500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 2
46382904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
51651608 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 2
46382905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ) 2
51651637 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
46382907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 2
51651645 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
46382908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΥΛΩΝ, ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ 2
45314000 ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
46382910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46731636 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
32121302 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 2
51661100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 2
51701001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46731800 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ) 2
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2
46382917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2
52101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
52101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
46741000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
46741101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α. 2
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
46382920 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΤΣΩΝ, ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ 2
46741210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 2
46382921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ 2
52240000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 2
45321102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2
15850000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2
32121307 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
52290000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
20595900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46391100 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2
46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 2
23641000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 2
46411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2
46751248 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ 2
45331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
15851100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 2
46411300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2
52331000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 2
46411306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ ΑΠΟ ΣΠΑΓΓΟΥΣ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ Η ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ, ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46411309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 2
23701200 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ 2
32990000 ΆΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46761910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM 2
46411313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) 2
46771028 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 2
46411321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ 2
45401015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 2
46411400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
52441100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 2
47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
52441200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ, ΠΙΑΤΙΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
52441212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 2
45402014 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2
47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 2
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 2
10860000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 2
46421107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ, ΦΟΔΡΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ, ΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 2
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 2
47252501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 2
18120000 ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
33109200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
46421115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 2
28411200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2
46421118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
46421120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
05021200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, [ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ] 2
46421133 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2
47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46421134 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2
52461631 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2
43221205 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ 2
52461650 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
43291900 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
33121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2
52480000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
33121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 2
47292406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
52481300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2
47413104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ 2
47413110 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 2
52482102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΐΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΐΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
52482200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) 2
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2
47423207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ) 2
46421201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2
47515108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ 2
52483107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2
52483119 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
33121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
21201100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 2
33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
47515129 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ 2
52483401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
47515133 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ 2
47515141 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 2
24420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ) 2
10890000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46431108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 2
46431112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46121304 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 2
47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 2
47524503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2
46431203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ) 2
47524506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 2
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 2
47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 2
09900000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
56292000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ 2
33131100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 2
46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 2
46431400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
56301012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ 2
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
33131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 2
46131222 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ 2
46140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2
46441000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2
33131300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
47590000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
46441106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Π.Δ.Κ.Α. 2
46141107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 2
47595512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ 2
01301028 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2
43999002 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 2
47595700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 2
47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
46141301 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2
33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2
62090000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
46451009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Η ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 2
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
21209900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2
46451011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 2
46141307 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
63111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) 2
63121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
20201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
47646508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 2
46141330 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 2
46141333 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 2
47646531 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2
46461117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 2
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 2
47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 2
68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 2
46461206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2
46461208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2
45111201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2
47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
45111202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
20201400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 2
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
47717115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
33200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
70201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 2
47717124 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 2
27113000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 2
47717145 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ Π.Δ.Κ.Α. 2
47717146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2
47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
46382923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΙΟΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ, ΚΟΚΚΩΝ ΚΛΠ 1
46382925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1
46382926 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΒΛΕΝΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΗΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1
46391000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1
46411106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ 1
46411207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 1
46411211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 1
46411212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1
46411216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 1
46411307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
46411310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΣΑΚΩΝ 1
46411311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΛΙΜΙΩΝ, ΒΕΛΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46411317 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ, ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ ΤΣΙΡΚΟΥ 1
46411323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ 1
46411324 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46411326 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 1
46411413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 1
46411417 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
46421101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ 1
46421104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
46421108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
46421109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46421110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΩΝ 1
46421116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ 1
46421117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46421119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ 1
46421126 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
46421128 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
46421135 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1
46421141 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46421144 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΝ, ΚΑΛΣΟΝ, ΜΑΚΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
46421146 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 1
46421147 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46421148 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
46421149 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ 1
46421156 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΝΕΛΩΝ ΖΕΡΣΕΪ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΖΑΚΕΤΩΝ, ΓΙΛΕΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
46421206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46421207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1
46421208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ 1
46421209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
46421210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΨΙΔΙΑ 1
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46431102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ (ΜΑΤΙΩΝ) ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΜΙΝΕΤΩΝ, ΣΧΑΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΨΗΣΤΙΕΡΩΝ 1
46431103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
46431109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 1
46431113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46431121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
46431206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
46431209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
46431210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46431212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
46431213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ 1
46431402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ 1
46431404 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΜΟΝΟΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ 1
46431418 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΦΛΑΣ, "ΚΥΒΩΝ" ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46431419 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
46441101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46441103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
46441107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 1
46441110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) 1
46441205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
46451002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ 1
46451003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
46451005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΕΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΩΝ 1
46451006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 1
46451007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ] 1
46451010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 1
46451012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ 1
46461111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 1
46461112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
46461113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 1
46461114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 1
46461115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 1
46461201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 1
46461211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
46461214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ 1
46461215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 1
46461217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
46461220 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46461222 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 1
46471103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
46471104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
46471106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
46471107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΜΙΕΔΩΝ 1
46471108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
46471111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
46471113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46471114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 1
46471116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
46471117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
46471118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) 1
46471204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ 1
46471205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
46471206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
46471211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46471212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 1
46481001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 1
46481007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 1
46481012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΡΟΛΟΓΙΩΝ 1
46481014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 1
46491105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ) 1
46491200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ, ΕΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 1
46491905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ 1
46491907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 1
46491913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
46491919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46492203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 1
46492304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46492305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46492311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46492319 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΝΩΝ 1
46492323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
46492330 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46493000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1
46493207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ 1
46493304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 1
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
46493310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46493312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1
46493320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1
46493326 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΗΝΩΝ 1
46493328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ 1
46493602 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ 1
46493904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46493905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
46493924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1
46493925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΡΤΩΝ 1
46511002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ Η ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1
46511005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1
46521105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 1
46521107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1
46521108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 1
46521109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
46611101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
46611102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
46611103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 1
46611107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΩΝ 1
46611108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46611113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚOΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1
46611115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 1
46611116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
46611119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΩΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΕΦΤΗΡΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1
46621101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΚΟΚΑΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
46621200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
46621202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΗΣ, ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ, ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 1
46621206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
46631001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 1
46631005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 1
46631010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
46631013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 1
46640000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
46641000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
46641004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ, ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ, ΤΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ, ΤΗ ΒΑΦΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΝΙΣΗ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΟΧΑΣ) 1
46651004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
46651005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
46651006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1
46661009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46661010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46691100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 1
46691103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 1
46691121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1
46691200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
46691208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46691308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1
46691310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
46691403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
46691504 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
46691508 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46691515 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1000 V 1
46691525 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1
46691527 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 1
46691533 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 1
46691535 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ 1
46691542 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 37,5 W, ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
46691543 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691549 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
46691550 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 1
46691553 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1
46691555 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1
46691561 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 1
46691562 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
46691563 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
46691566 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 1
46691567 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ 1
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1
46691905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1
46691907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Η ΝΕΡΟΥ, ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ Η ΔΙΥΛΙΣΗΣ 1
46691912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 1
46691913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1
46691916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ 1
46691923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46691927 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
46691931 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691936 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1
46691937 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ, ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 1
46691940 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46691942 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Η ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ 1
46691947 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Η ΝΕΡΟΥ 1
46691958 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691961 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691964 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691965 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 1
46691966 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1
46691968 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691969 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1
46691974 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1
46691983 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ - ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΝ, ΤΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
46691984 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46691990 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Α, Β Η Γ 1
46691994 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46692013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46711000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 1
46711105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ 1
46711108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ Η ΤΥΡΦΗ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ 1
46711109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 1
46711300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46711317 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΑΕΡΙΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 1
46721100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 1
46721302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46721303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
46721307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
46721309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
46721313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
46721315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
46721323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46721337 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46721404 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 1
46731000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
46731100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
46731200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 1
46731212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΕΤΩΝ), ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 1
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
46731401 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 1
46731405 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 1
46731507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 1
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46731606 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46731613 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46731614 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. 1
46731626 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ Η ΧΥΤΟ ΓΥΑΛΙ, ΜΙΚΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΨΕΛΩΤΟΥ Η ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
46731635 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 1
46731639 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 1
46731641 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 1
46731646 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46731647 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ 1
46731653 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Η ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46731700 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) 1
46731801 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ 1
46741103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
46741209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
46741211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >= 300 LT, ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1
46741301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1
46741302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
46741303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
46741304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, Η ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1
46741306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1
46741307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 1
46751000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46751103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 1
46751110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46751204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ) ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
46751221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 1
46751225 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1
46751226 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
46751243 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ· ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
46751250 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΑ, ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (FLUXES), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΥΛΟΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
46751262 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 1
46761114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Η ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 1
46761115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1
46761302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
46761305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1
46761306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 1
46761310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
46761315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
46761901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
46761905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 1
46771015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
46771016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΚΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1
46771024 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 1
46771029 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46901001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46901006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 1
47111000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 1
47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
47211102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 1
47221000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47230000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47241602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 1
47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
47250000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47252508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ 1
47252601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
47252602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ 1
47260000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47262702 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ 1
47262704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 1
47262706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 1
47262707 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΡΤΩΝ 1
47262708 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ 1
47290000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47291000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47292102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 1
47292114 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΤΣΩΝ, ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ 1
47292201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1
47292208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL), ΣΟΥΣΑΜΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 1
47292302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
47292303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
47300000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1
47423204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 1
47430000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47433305 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1
47433312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47515111 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 1
47515113 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 1
47515117 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) 1
47515121 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 1
47515125 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ, ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΝ ΤΣΙΡΚΟΥ 1
47515126 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 1
47515130 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
47515150 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47520000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47524206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47524210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47524211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 1
47524212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 1
47524300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ 1
47524504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47524505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47524705 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ 1
47524710 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΚΟΚΑΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
47524713 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 1
47524717 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1
47524921 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1
47524924 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
47524925 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
47524935 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1
47524942 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
47524955 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
47545000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47545411 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ 1
47545421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
47545424 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1
47595503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
47595504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
47595506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47595509 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΜΙΕΔΩΝ 1
47595513 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47595517 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 1
47595520 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
47595521 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
47595522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) 1
47595615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47595805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 1
47595811 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 1
47595812 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) 1
47595814 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
47595815 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1
47595825 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 1
47595827 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47616102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 1
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1
47626202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 1
47626304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ 1
47626320 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΚΡΑΓΙΟΝΙΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, ΚΡΗΤΙΔΩΝ (ΠΑΣΤΕΛ), ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1
47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) 1
47636405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 1
47646503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47646504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
47646516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
47646520 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1
47646533 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 1
47646544 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΧΟΙΝΙΩΝ Η ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 1
47650000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47656701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47656706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47656707 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ΤΡΙΚ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ-ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 1
47656711 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 1
47656712 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ 1
47717101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
47717102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
47717104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
47717106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ 1
47717107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΜΠΛΕΙΖΕΡ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ 1
47717111 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 1
47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ 1
47717117 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ 1
47717118 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47717137 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
47717138 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΛΗ 1
47717147 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
47727201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 1
47727206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ 1
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 1
47727306 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 1
47730000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1
47737403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
47737408 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 1
47740000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47747503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 1
47750000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47757602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ 1
47757610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 1
47757619 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
47757620 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΤΕΝΩΝ, ΤΣΙΜΠΙΔΙΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΟΥΡΚΕΤΩΝ, ΛΑΒΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑΤΟΣ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1
47760000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ 1
47767704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1
47767705 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) 1
47767709 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 1
47767800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
47767803 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 1
47767805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1
47767902 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 1
47778201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 1
47778202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ 1
47778203 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 1
47788302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
47788322 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47788405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΦΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
47788500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 1
47788510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ 1
47788513 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ 1
47788601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΚΑΔΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
47788602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
47788614 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ ΑΠΟ ΣΠΑΓΓΟΥΣ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ Η ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ, ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47788623 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
47788700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47788801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
47788818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1
47788907 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47912200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47912300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47912400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47912500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47914500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47915000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47916300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47916900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47917000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47917200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47917300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47917400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47918800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47918900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1
47997600 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 1
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
49411300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 1
49411400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) 1
49411502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
49411900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
50100000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
50101101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ] 1
50101102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 1
50101400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 1
50102201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
50200000 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
50201090 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1
50201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
50201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 1
50301000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
50301106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
50301237 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
50302100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
50302200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
50302228 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
50401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
50402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
50404000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
51110000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51120000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51121200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
51121216 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
51121321 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51121349 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 1
51130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51131200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51131218 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
51131246 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
51131264 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 1
51141110 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1
51141112 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 1
51141202 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
51141223 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
51141235 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
51141247 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1
51141263 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
51141281 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1
51141288 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ, ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1
51141293 AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
51141295 AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 1
51141304 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51141310 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 1
51141327 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 1
51151000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 1
51160000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51161100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51161200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
51161244 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ Η ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ, ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ 1
51171137 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
51171187 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
51181107 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51181118 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51181135 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 1
51181229 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51181272 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
51210000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1
51211305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 1
51211500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51231010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ., ΖΩΝΤΑΝΩΝ 1
51231011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 1
51241000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1
51251000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 1
51311091 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) 1
51321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1
51321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 1
51331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
51341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 1
51351000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 1
51351001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 1
51360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
51361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
51361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 1
51371017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ 1
51371019 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ 1
51380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ, ΜΑΛΑΚΙΑ) 1
51381007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
51381012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
51381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
51382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
51382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) 1
51382114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 1
51382300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 1
51382400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1
51382401 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1
51382506 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ 1
51391000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1
51411000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51411100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
51411115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 1
51411116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 1
51411202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 1
51411243 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 1
51421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
51421105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ 1
51421106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ, ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
51421120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ 1
51421132 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
51421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 1
51421403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
51421500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
51421501 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
51430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
51431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
51431100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
51431106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
51431212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1
51431300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
51431304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
51432000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1
51432100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 1
51441207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 1
51450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 1
51451008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 1
51461116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 1
51461202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΐΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
51461209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1
51461210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 1
51461211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51461222 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51471109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
51471118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) 1
51471302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΕΛΛΟ 1
51471404 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1
51471506 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51472103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 1
51472200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51472202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
51472219 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1
51472221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
51473200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51473209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
51473307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ 1
51473309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΩΝ 1
51473509 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51473511 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1
51473515 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ Η ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1
51473517 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51473527 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΗΝΩΝ 1
51473529 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ 1
51473601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 1
51511300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51511307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1
51511310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΟΧΙ 1
51520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 1
51531214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ 1
51532000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΖΑΜΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51532101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
51532102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
51532103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
51532204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 1
51532205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 1
51532206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 1
51532405 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
51532416 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1
51532420 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟ/ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
51532421 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 1
51532427 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
51532443 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ Η ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
51532455 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51532456 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1
51541000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
51541100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 1
51541201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
51541204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1
51541208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
51541209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
51541301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ 1
51541305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 1
51541309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1
51551000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
51551104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1
51551204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 1
51551212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
51551214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
51551305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1
51551323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΩΝ ΠΥΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΑΚΑΡΙΑΙΩΝ ΠΥΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΚΑΨΥΛΙΩΝ, ΕΝΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ 1
51551330 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51551349 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ 1
51551355 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1
51551364 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΑ, ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΥΛΟΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
51561100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 1
51561111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1
51561123 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙΕ ΓΚΟΦΡΕ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 1
51561301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1
51561304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ => 20 cm 1
51561327 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51571012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 1
51611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
51611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
51620000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1
51621018 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 1
51640000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
51641208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
51641300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
51641305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
51651100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 1
51651213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
51651214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΡΑΒΔΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ 1
51651219 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Π.Δ.Κ.Α., ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ 1
51651300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1
51651305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1
51651502 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
51651545 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
51651561 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51651597 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51651601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 1
51651623 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 1
51651627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ 1
51651631 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
51651644 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
51651647 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 1
51651665 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51651666 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1
51651675 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51651687 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 1
51651695 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51651697 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1
51651717 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
51651729 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ 1
51660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
51661105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 1
51661204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
51701000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1
51701003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ 1
52212402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
52212501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
52212600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 1
52212601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
52212602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
52212603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
52212900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1
52221000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1
52221501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 1
52231000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 1
52240000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 1
52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1
52241200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 1
52241206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
52261000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 1
52271248 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
52271274 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΞΗΡΩΝ 1
52271277 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ) 1
52311002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ 1
52311003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
52311005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
52321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52321003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΐΑΣ 1
52321005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ 1
52321007 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
52321009 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
52321010 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
52321011 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ 1
52321012 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1
52321013 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ 1
52321014 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52321015 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
52321016 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
52321018 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 1
52321019 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΓΑΖΩΝ ΚΛΠ. 1
52321021 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1
52331011 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 1
52331015 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 1
52410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
52411107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 1
52411115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
52411118 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ 1
52411122 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 1
52411130 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ 1
52411136 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 1
52411200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ "ΜΙΚΡΩΝ" ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΨΙΛΙΚΩΝ) 1
52421001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
52421020 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ 1
52421039 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ) 1
52421044 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
52421047 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1
52421052 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΕΛΩΝ 1
52421057 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ Π.Δ.Κ.Α. 1
52431000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52431102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
52431200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 1
52431201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 1
52431208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 1
52431211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) 1
52440000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
52441000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
52441110 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
52441119 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) 1
52441300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52441403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
52441600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
52441601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ 1
52441610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52451004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
52451005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΤΑΣΗΣ => 1000 V, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
52451006 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
52451007 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
52451011 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ 1
52451033 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
52451037 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΩΣ 1000 V, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
52451039 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ => 16 kVA 1
52452203 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΩΝ 1
52452207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 1
52460000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 1
52461000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 1
52461200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 1
52461400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΩΝ) 1
52461500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
52461501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
52461502 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
52461503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
52461600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
52461608 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
52461626 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 1
52461636 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 1
52461651 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
52461673 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
52471100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 1
52481000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
52481101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
52481103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
52481104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
52481105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
52481107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
52481400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1
52481500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
52482100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
52482203 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52482215 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
52482219 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 1
52482223 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ Η ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1
52482236 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52482238 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1
52482249 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1
52482250 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ 1
52482251 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1
52482257 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 1
52482309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ 1
52483210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1
52483216 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
52483301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 1
52483304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1
52483309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ., ΖΩΝΤΑΝΩΝ 1
52483310 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 1
52483702 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
52483703 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
52483705 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
52483812 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
52501300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
52631002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΟΥ (ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΠ.) 1
52721100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 1
52741300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1
55301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 1
55400000 ΜΠΑΡ 1
55401000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ 1
56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 1
56101106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 1
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 1
56101903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 1
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 1
56101907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1
56101911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 1
56101915 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 1
56211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) 1
56292002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
56301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 1
56301010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΑΦΩΔΕΙΟ 1
56301011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΜΠΟΥΑΤ 1
58141200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1
58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 1
58190000 ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 1
58291000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
58291100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
58292000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 1
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1
59112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 1
59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ 1
60201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 1
60242200 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
60242203 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
61100000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
61101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 1
61101300 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
61102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
61103000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
61103102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ 1
61103104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 1
61104901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
61201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
61301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1
61900000 ΆΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
61901000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
61901004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (VOIP) 1
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1
62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
62102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
63110000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 1
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 1
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) 1
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 1
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 1
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 1
63121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1
63212500 ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
63301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
63401100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 1
63401200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
63402004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ 1
64200000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1
64201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1
64991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (FACTORING - FORFAITING) 1
66221002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
67200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1
68101200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1
68201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 1
68201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. 1
68201202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. 1
68201204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 1
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
68321301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
70100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1
70101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΕΔΡΩΝ) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1
70111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1
70120000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1
70121100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1
70121300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΗΣ. 1
70201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1
70201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 1
70201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 1
70221212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1
70221214 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ) 1
70221302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
70221303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
70221506 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
70221509 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
70224000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 1
70321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
71101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 3500 kg, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 1
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 1
71121304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
71121306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1
71121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1
71121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1
71200000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1
71201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
71201106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1
71201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
71201900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 1
71211401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1
71221002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 1
71231000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 1
71231001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 1
71340000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
71341000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
71401101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
71401201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 1
71401602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
71401603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΕΡΙΤΣΩΝ ΚΛΠ) Η ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
72111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1
72190000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1
72191403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
72191500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1
72192900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
72192901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA) 1
72192906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1
72192907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1
72202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1
72203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 1
72203201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1
72203400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
72203500 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1
72302300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1
72401000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1
72500000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
72600000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1
73101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
73101306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
73101308 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 1
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 1
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ 1
73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
73121900 ΆΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1
73121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ 1
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1
73201900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
73201902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
74101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1
74101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1
74101900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1
74101905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΜΟΛΟΓΙΑΣ 1
74101906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ) 1
74121400 ΑΛΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
74140000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1
74141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) 1
74141098 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1
74141300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1
74141301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
74141400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1
74203302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
74203303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
74203400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
74203603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 1
74207100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
74300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1
74300000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1
74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 1
74301107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 1
74401101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 1
74401200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 1
74401307 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) 1
74502100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
74502300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
74502500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
74701300 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
74820000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
74821000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
74841309 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ) 1
74841500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1
74900000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
75131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
77121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 1
77291601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1
77321001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1
77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 1
77331000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 1
77331100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 1
77331103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
77331200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
77391000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
77391400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
77391909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
79111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1
80200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
80201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1
80421001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
80421004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 1
80422002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1
81220000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) 1
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 1
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1
82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
82910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1
82911100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
82921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
82921002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 1
82921004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ 1
82990000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
82991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ) 1
82991904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1
82991908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) 1
84111900 ΆΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
84131500 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 1
85521200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
85591102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
85591304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1
85591911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 1
85601001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1
85601002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1
86211002 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
86221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 1
86901000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 1
86901203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
86901204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1
88101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 1
90002100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
90021900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 1
90031103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΛΥΠΤΗ 1
90031116 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗ 1
92110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΩΝ 1
92120000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 1
93050000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
93191000 ΆΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 1
95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
95121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
95221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ 1
95221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
95240000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 1
95291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
95291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1
96020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1
00010000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 1
96041007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΟΥΝΑΣ, SPA (ΟΧΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΩΝ 1
01118400 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΩΝ 1
01122100 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ, ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 1
01136000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ 1
01192200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ 1
01252000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
01301004 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ) 1
01301005 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ) 1
01301023 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1
01301030 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
01411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1
01411111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) 1
01411125 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
01411200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΚΗΠΟΥΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1
01472000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ 1
01492300 ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ, ΠΑΣΤΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 1
01631004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
01631012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) 1
01641000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 1
03211000 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ 1
03211400 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ 1
03212000 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
03214000 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
03214300 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
03214400 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
03214403 ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1
03217000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1
03222400 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
05020000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ 1
05025000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ 1
05200000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΓΝΙΤΗ 1
07101000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 1
08111000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
08111200 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
08112000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ 1
08121000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ 1
08121100 ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΜΜΟΥ 1
08121200 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ· ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ 1
08990000 ΆΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
08992900 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 1
10110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 1
10392301 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
10410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
10412100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 1
10412302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 1
10412400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 1
10413000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΑΔΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (LINTER) 1
10414000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ· ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ 1
10414100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ 1
10415101 ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 1
10415400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 1
10415700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 1
10416000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1
10419902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1
10511000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1
10513000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 1
10514000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ (ΠΗΓΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙ) 1
10610000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 1
10612000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ· ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
10621100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ· ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ· ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ· ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ 1
10621300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ· ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ· ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ· ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
10710000 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
10711101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
10720000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
10721000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
10721100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
10721200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΒΑΦΛΩΝ (ΓΚΟΦΡΩΝ) ΚΑΙ ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ 1
10721901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΩΝ 1
10810000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ 1
10811100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ 1
10811200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1
10819901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 1
10822300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΑΟ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ) 1
10831000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 1
10831300 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ) ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΖΥΜΩΣΗ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ <= 3 KG 1
10831400 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η ΜΑΤΕ 1
10831500 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 1
10841100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1
10861002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 1
10891000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΠΩΝ, ΑΒΓΩΝ, ΜΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 1
10891200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΑΙ ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ· ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ· ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 1
10899900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
10911000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΒΟΛΟΥΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 1
11020000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 1
11050000 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 1
11061000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΥΝΗΣ 1
11070000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1
11071901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
13100000 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 1
13102500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟΥ 1
13106000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 1
13106100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ) 1
13109300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 1
13200000 ΥΦΑΝΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 1
13202000 ΥΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1
13203100 ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ 1
13301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ 1
13920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1
13921100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 1
13921300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 1
13922200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ (ΤΕΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ· ΙΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Η ΓΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ· ΑΝΤΙΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ) 1
13922400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΥΦ), ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΙΩΝ, ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΤΗΡΙΑ Η ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ Η ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΗ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
13922401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ 1
13940000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ 1
13941102 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ 1
13961200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΝΗΜΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
13961600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΙΤΙΛΙΑ, ΑΜΙΑΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΑΖΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ) 1
14130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
14131200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ 1
14133000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1
14133400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ (ΖΙΠ-ΚΙΛΟΤ), ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1
14139905 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ) 1
14140000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 1
14141200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΛΙΠ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ 1
14142300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΖΙΕ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1
14190000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 1
14191900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
15120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
15201100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
15310000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 1
15311201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΓΑΝΗΤΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ (ΤΣΙΠΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
15420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
15611000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ 1
15612100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ 1
15613301 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 1
15710000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 1
15720000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 1
15821300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
15840000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 1
15842300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ), ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ 1
15910000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
15930000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 1
15931200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 1
16231100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ 1
16231101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
16290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 1
17112000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΛΩΣΗ 1
17114300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 1
17115200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ, ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ. 1
17164500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 1
17211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
17211402 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
17221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 1
17230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) 1
17231400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟ, ΑΝΑΓΛΥΦΟ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟ 1
17250000 ΎΦΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ 1
17291000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 1
17291100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
17300000 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
17400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1
17521200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ ΑΠΟ ΣΠΑΓΚΟΥΣ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ Η ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ, ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
17529000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 1
17540000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
18121101 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 1
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1
18121900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
18130000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ 1
18131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1
18133000 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1
18141001 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) 1
18222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ 1
18223100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
18244200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΦΙΛΕΔΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 1
19200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
19201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
19202900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
19301000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
19301300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ 1
19301400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
19304000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
20132400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ· ΔΙΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ· ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ· ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 1
20134000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ, ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΝΙΤΡΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 1
20134300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 1
20140000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 1
20143000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ· ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 1
20157000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
20163000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
20165300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
20165600 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
20165700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
20200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
20300000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ 1
20302000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 1
20412000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 1
20413000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
20413100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ· ΧΑΡΤΙΟΥ, ΒΑΤΩΝ, ΠΙΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΟΧΩΝ) ΚΑΙ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 1
20413200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ 1
20414000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΩΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΙΩΝ 1
20419900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 1
20421200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΕΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΩΝ 1
20421300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 1
20421400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΩΝ (ΠΟΥΔΡΩΝ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ 1
20421500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ (MAKE-UP) Η ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 1
20421600 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ (ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ) Η ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 1
20421700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
20421900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ· ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
20511100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ Η ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 1
20521002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
20521201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ 1
20531000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 1
20594100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1
20595600 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ· ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ· ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ· ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.· ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΥΛΟΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) 1
21109900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
21120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 1
21121400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ 1
21201300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 1
21202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1
21202300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1
21211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
21211402 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
21250000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Π.Δ.Κ.Α. 1
22111000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 1
22112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
22113000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
22130000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 1
22131000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1
22150000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
22210000 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 1
22212000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22212901 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1
22213000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 1
22213002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
22230000 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 1
22240000 ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1
22250000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1
22251003 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 1
22290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
22292200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΛΟΥΡΙΔΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22299102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 1
23100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) 1
23200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
23311000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 1
23321200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
23411100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 1
23420000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
23421000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
23510000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1
23520000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ 1
23611201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 1
23630000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1
23701101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1
23991000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
23991901 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΛΠ) 1
24131400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ, ΔΙΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 1
24151000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΤΡΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΜΜΩΝΙΑΣ 1
24163000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
24300000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ 1
24302200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΩΝ 1
24421100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 1
24422501 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 1
24440000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ 1
24442300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
24442600 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
24520000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 1
24611100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 1
24620000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΖΕΛΑΤΙΝΩΝ 1
24621001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΟΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
24640000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1
24664800 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
25110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 1
25112301 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 1
25112303 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
25112304 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
25119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 1
25212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
25221400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΜΙΝΤΖΑΝΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
25221500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
25231300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >300 lt, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
25401300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΩΝ, ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΩΝ· ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
25612000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
25612208 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
25620000 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 1
25711200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ 1
25910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 1
25992502 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
25992503 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
25992903 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 1
26110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 1
26113000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 1
26114000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
26131400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΕΝΟΥ Η ΑΛΛΑ ΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ 1
26200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
26201300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ 1
26201400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
26201500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 1
26211101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΙ ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΗ ΓΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1
26301100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ 1
26302200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
26302300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Η ΛΗΨΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ Η ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) 1
26303000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
26305001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
26403000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ Η ΕΙΚΟΝΑΣ 1
26514400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1
26514500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
26516000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 1
26516500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1
26516600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
26518100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΡΑΝΤΑΡ) ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ) 1
26610000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1
26621000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1
26660000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1
26661100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α. 1
26701104 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1
26820000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
26821300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΥΤΗΣ 1
27100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ 1
27101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 1
27101100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ spiegel ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ, ΚΥΒΟΥΣ Η ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
27107000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ,ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΟΛΚΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ 1
27110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
27114000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
27114300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ > 16 KVA 1
27116100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 1
27123000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1
27123100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V 1
27123200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V 1
27202400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ 1
27310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 1
27311100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΩΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ 1
27311200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ· ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΩΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ) 1
27320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1
27321000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 1
27321100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ 1
27321300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V 1
27321400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V 1
27321401 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V 1
27402300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
27403900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
27404200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
27511100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
27512401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 1
27512800 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ· ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ (ΜΑΤΙΩΝ) ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΜΙΝΕΤΩΝ· ΣΧΑΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΨΗΣΤΙΕΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 1
27520000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
27521401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 1
27901100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1
27903300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
28110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 1
28112301 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 1
28119000 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
28121100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ) 1
28121300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 1
28121500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 1
28121600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
28122000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
28131400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ· ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 1
28132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ· ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 1
28211000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
28221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
28221200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ· ΒΙΝΤΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΡΗΣΗ· ΑΛΛΩΝ ΒΙΝΤΣΙΩΝ· ΕΡΓΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΖΕΡΓΑΤΩΝ) 1
28221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΥΛΩΝ· ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
28221900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1
28232100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
28250000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
28251100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ Η ΑΕΡΙΩΝ 1
28291200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ 1
28292100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 1
28292200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1
28294100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
28298000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
28298200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΓΡΑ Η ΑΕΡΙΑ 1
28299000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
28306000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 1
28308600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
28309000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) 1
28411100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΗΣ, ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ, ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 1
28510000 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
28512000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
28520000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
28720000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
28721301 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ 1
28920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1
28931400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΗ, ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
28931700 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΠΟΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΙΠΗ Η ΕΛΑΙΑ) 1
28961000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 1
28991000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 1
28993000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
28995200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
29119200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) 1
29122400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 1
29129000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 1
29130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 1
29131100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 1
29139000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 1
29200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
29201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
29202300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 1
29229203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
29231200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
29231300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
29239000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
29240000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29242401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1
29249200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29249201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1
29320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
29409200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
29510000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 1
29519200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
29529200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
29562000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
29562300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 1
29562401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΕΣΑ 1
29569000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29569200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29711100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
29711300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
30021900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
30119000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
30121000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
30202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ), ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1
30203200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ · ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
30401000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
31011300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
31021000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
31031100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
31031200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
31091202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ 1
31091203 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 1
31091400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΠΩΣ Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΙΑ, ΛΥΓΑΡΙΕΣ Η ΜΠΑΜΠΟΥ) 1
31204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
31620000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
31621101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
31629000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
31629200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
32121000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
32121300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
32121305 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 1
32121400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 1
32129906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
32129907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ 1
32131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
32400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 1
32403900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
32504000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
32994100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ· ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
33100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
33101700 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
33121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 1
33121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1
33121604 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
33121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1
33122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
33122200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
33122500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1
33141101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΛΠ) 1
33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1
33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 1
33171100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33201101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 1
33201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
33202900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
33202901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 1
33203700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 1
33203900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
33204100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
33205300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
33209201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1
33401100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ 1
33401200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 1
33409000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
35110000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1
35111001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
35111002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 1
35111008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 1
35112300 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ 1
35119100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
35120000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1
35121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
35129000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
35130000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
35131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
35131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
35231000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 1
35302201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ) 1
35501000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 1
36002001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 1
36141300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
36221201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ 1
36610000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 1
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 1
37201003 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
37201009 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ 1
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38122700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 1
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 1
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38311202 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Χ. ΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ) 1
38322203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38322900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
38323200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 1
38323900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) 1
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 1
42122002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 1
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
42221200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
42222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
42991100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 1
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 1
43211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 1
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1
43211006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 1
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) 1
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1
43221201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
43291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
43321001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ 1
43321008 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1
43321009 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 1
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 1
43331002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΛΑΞΕΥΤΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ 1
43332000 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) 1
43332100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ) ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ TERRAZZO, ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 1
43332101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗ Η ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ 1
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1
43390000 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 1
43391100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 1
43391900 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
43990000 ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 1
43992001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
43995000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 1
43999001 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 1
43999003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΠΙΣΙΝΩΝ) 1
45110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ· ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45114900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45114901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45120000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 1
45190000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45191000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45191101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45191102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) 1
45191104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 1
45191106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45191107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 1
45191108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 1
45192100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1
45193000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45193900 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45201107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1
45201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1
45201301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) 1
45201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
45201401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45201402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45201405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
45202100 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ) 1
45202102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45202103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45202104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) 1
45202105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1
45202106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1
45202302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45211100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1
45211200 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1
45211300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1
45211400 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1
45213100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1
45216000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
45216200 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 1
45217000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
45217300 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
45220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ 1
45221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 1
45221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 1
45230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΟΔΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
45231206 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ 1
45240000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
45251001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
45256200 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
45256201 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 1
45311102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1
45311103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1
45311202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
45311204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΥΛΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
45311209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 1
45311213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45311214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
45311220 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311225 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311227 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) 1
45311230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45311231 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
45311235 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45312300 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1
45312301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ 1
45320000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
45320000 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1
45321100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45321106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1
45321201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
45321201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45321234 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1
45330000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1
45331100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
45331200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
45332000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1
45340000 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1
45342000 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
45401006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 1
45402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
45402007 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 1
45402018 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
45402025 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 1
45404000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
45405000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1
45410000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1
45420000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
45421000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
45430000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 1
45431090 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΛΑΞΕΥΤΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ 1
45440000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1
45450000 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
45451200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
45500000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
46111203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ· ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ· ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΜΑΣΚΑΛΙΔΙΩΝ· ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 1
46111913 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
46111918 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 1
46111928 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 1
46121000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46121102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
46121110 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1
46121201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ) 1
46121202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
46121203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ) 1
46121308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ 1
46121317 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
46121318 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 1
46130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
46131201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1
46131219 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1
46141103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
46141200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46141201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46141204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46141302 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 1
46141303 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1
46141309 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46141314 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1
46141317 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
46141334 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
46141340 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
46151000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 1
46151100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
46160000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46161101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1
46161102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46161106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ 1
46161200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
46161206 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 1
46161209 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
46171107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1
46171111 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 1
46171112 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1
46171116 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
46171121 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
46181000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46181103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1
46181107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ 1
46181203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46181205 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
46181208 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
46181211 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 1
46181212 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 1
46181214 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46181215 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 1
46181903 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 1
46181904 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46181906 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46181908 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ 1
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46191005 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
46210000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1
46211000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1
46211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1
46211101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1
46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) 1
46211300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ 1
46211301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1
46211305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 1
46211409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 1
46211902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
46211904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ Η ΜΗ 1
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 1
46221002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) 1
46221006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ 1
46231005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 1
46241000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1
46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46311103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46311104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ 1
46311105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 1
46311106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1
46311109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 1
46311112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
46311113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΙΖΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΕΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46311114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ 1
46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46311203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46311204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ 1
46311205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 1
46311206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΞΗΡΩΝ 1
46311209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΩΝ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ, ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ Η ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ 1
46311212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 1
46311213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1
46311216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
46311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
46311219 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΞΗΡΩΝ 1
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1
46321200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 1
46331101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 1
46331103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6% ΛΙΠΟΣ, ΟΧΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η ΖΑΧΑΡΟΥΧΩΝ 1
46331200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ 1
46331302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ 1
46331306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 1
46331308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1
46331310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΦΟΙΝΙΚΟΠΥΡΗΝΩΝ, BABASSU, ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
46341206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΟΤΩΝ 1
46341207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ 1
46351002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 1
46351003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ 1
46361101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ 1
46361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
46361208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 1
46361301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 1
46361303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 1
46361305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΑ 1
46361306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΧΥΜΑ 1
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 1
46371001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 1
46371004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η ΜΑΤΕ 1
46371008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 1
46371013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΜΗ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ 1
46381001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 1
46381002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
46381012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 1
46381013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
46382101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
46382102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
46382901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 1
46382903 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 1
46382909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ 1
46382913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ 1
46382914 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΥ Η ΑΔΡΑΝΟΥΣ), ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΕΚΡΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ 1
46382919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΖΙΟΥ, ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ 1
46382922 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 1

Σύνδεση