Βρέθηκαν 9 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GLOBAL A.T.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800856431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143123301000 ↗
EME 36726
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800661547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134674301000 ↗
EME 36705
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN GAIA ALIMENTARY GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800414315
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121138701000 ↗
EME 36050
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRESH ERA Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800325656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116205601000 ↗
EME 36576
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 084161807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5549001000 ↗
EME 36773
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099875106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3925701000 ↗
EME 28390
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση