Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INTRA CONN ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800317933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115645401000 ↗
EME 36529
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEXANS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 094039860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 282101000 ↗
EME 5623
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση