Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IRIDAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800487172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125113801000 ↗
EME 36525
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094025878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 265701000 ↗
EME 6144
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-1969
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση