Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997982721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8747001000 ↗
EME
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ. 094019720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 256701000 ↗
EME 33023
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-1965
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση