Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 095598408
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 991201000 ↗
EME 36640
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94173365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000 ↗
EME 23177
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση