Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 997388572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130412501000 ↗
EME 36599
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
EME 36623
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 099348306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3972801000 ↗
EME 34299
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 057126210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2790401000 ↗
EME 35632
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση