Βρέθηκαν 5 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099084228
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8062501000 ↗
EME 33717
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝ ΑΙΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095229191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4651701000 ↗
EME 30248
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094394592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1200901000 ↗
EME 27322
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094022919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 266901000 ↗
EME 32206
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-1968
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση