Βρέθηκαν 12 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

COFFEELAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095580792
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9610201000 ↗
EME 35353
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998476871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7594701000 ↗
EME 33466
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 093622269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122014801000 ↗
EME 36783
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΜΣΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999937641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4542601000 ↗
EME 31412
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999871451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4521801000 ↗
EME 29596
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVENTA ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095738692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4193301000 ↗
EME 31118
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095186426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3016601000 ↗
EME 30169
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094447412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2425801000 ↗
EME 24887
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Heidelberg Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 094437049
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2053501000 ↗
EME 33428
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094191057
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8750001000 ↗
EME 34720
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση