Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800435335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122414001000 ↗
EME 36746
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I.B.S. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094126653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2106601000 ↗
EME 36621
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΣΟΝ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ανώνυμος εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094050433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 290701000 ↗
EME 36699
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

"ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094025817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 267201000 ↗
EME 32640
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-1969
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση