Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

YARA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094509639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121668201000 ↗
EME 26949
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARILLA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094141969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 372201000 ↗
EME 25121
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση