Found 9 companies


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

THEODORA DAFNA TOU PAULOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 043900247
GEMI 152334901000 ↗
Special Exporter's Registry 36620
Foundation Date 05-05-2017
  • ACTIVE 

AVEK VEKRAKOS ANONYMI EMPORIKI KAI VIOMICHANIKI ETAIREIA EPEXERGASIAS EMPORIAS KAI DIANOMIS KAFE KAI SYNAFON EIDON


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 999075599
GEMI 6974501000 ↗
Special Exporter's Registry 36579
Foundation Date 17-02-2016
  • ACTIVE 

ILIAS MAGGOPOULOS TOU NEILOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 074129222
GEMI 132903201000 ↗
Special Exporter's Registry 36328
Foundation Date 02-01-2015
  • ACTIVE 

COMBO BOOKS EMPORIA XENOGLOSSON VIVLION ANONYMOS ETERIA


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 800481512
GEMI 124775501000 ↗
Special Exporter's Registry 36159
Foundation Date 03-04-2013
  • ACTIVE 

KIDSCOM COMMERCIAL SOCIETE ANONYME OF INFANTILE ITEMS


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 998281975
GEMI 8058101000 ↗
Special Exporter's Registry 34781
Foundation Date 05-02-2008
  • ACTIVE 

BINARY LOGIC SOFTWARE APPLICATIONS INDUSTRIAL & COMMERCIAL SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 095517895
GEMI 121903201000 ↗
Special Exporter's Registry 33553
Foundation Date 05-11-2007
  • ACTIVE 

STAMOULIS PUBLICATIONS SA


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 099361899
GEMI 3892301000 ↗
Special Exporter's Registry 29020
Foundation Date 28-07-2000
  • ACTIVE 

SEMELI WINERY AGRICULTURAL COMMERCIAL SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 099361680
GEMI 3852901000 ↗
Special Exporter's Registry 36631
Foundation Date 09-06-2000
  • ACTIVE 

NAKAS, F., MUSIC FIRM S.A.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 94079082
GEMI 000327701000 ↗
Special Exporter's Registry 18583
Foundation Date 08-09-1980
  • ACTIVE 

Login