Βρέθηκαν 9 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998628570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8623101000 ↗
EME 36548
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEVISE engineering Aνώνυμη Εταιρία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998774917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122005101000 ↗
EME 36121
Ημερομηνία Σύστασης 17-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEW POINT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999310162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122149201000 ↗
EME 34821
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 095452597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2309801000 ↗
EME 34934
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094419333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1524901000 ↗
EME 28126
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 029264142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 861501000 ↗
EME 34996
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΚΑΤ Ανώνυμος Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094054419
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 298001000 ↗
EME 22201
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1976
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση