Βρέθηκαν 10 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998283692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8128501000 ↗
EME 36227
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999503170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ↗
EME 34282
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999861955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121812501000 ↗
EME 36660
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVENTA ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095738692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4193301000 ↗
EME 31118
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099755502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3735201000 ↗
EME 32545
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094492757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2321801000 ↗
EME 31586
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)OILIFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094361548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1312201000 ↗
EME 32251
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-1993
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (PUBLIC POWER CORPORATION S.A.)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 90000045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000 ↗
EME 29719
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-1950
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση