Όροι Χρήσης

Athens Chamber of Commerce and Industry


Όροι Χρήσης

Chamber Logo

Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:

  • 1. Διανείμετε τα περιεχόμενα (contents) του site.
  • 2. Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα
  • 3. Χρησιμοποιήσετε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται ότι η πηγή είναι το Επιμελητήριο.

To portal δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές.

Login