Βρέθηκαν 21 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PHARMA UNIMEDIS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801038420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147569901000 ↗
EME 36606
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095557229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1896301000 ↗
EME 36332
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΑΡΡΙΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998475303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7482501000 ↗
EME 36490
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVENTA ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095738692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4193301000 ↗
EME 31118
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099361899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3892301000 ↗
EME 29020
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IMPERIAL QUALITY BRANDS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094505420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3039401000 ↗
EME 30704
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YARA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094509639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121668201000 ↗
EME 26949
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094508680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121859001000 ↗
EME 34316
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROCHEM ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Eurochem Agricultural Trading Hellas ΑΕ)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094495840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2444701000 ↗
EME 27201
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση