Βρέθηκαν 9 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Π.ΤΣΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 998769772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7425401000 ↗
EME 36685
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DYNAMIC CONTRACTORS AE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099353015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121990401000 ↗
EME 30844
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094465442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1820201000 ↗
EME 35703
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΕΡΣ KAI ΚΟΛΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094412909
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1357101000 ↗
EME 28898
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094149470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 379001000 ↗
EME 36134
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NETOIL SA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094116360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 378901000 ↗
EME 36598
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση