Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998554109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7274501000 ↗
EME 36506
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΒΒΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 099038851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5145801000 ↗
EME 36277
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095526394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 660801000 ↗
EME 20390
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση