Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SYNERGY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094318860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1038201000 ↗
EME 30287
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 21153240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 204801000 ↗
EME 35846
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση