Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRO-CEED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 099113671
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3172501000 ↗
EME 33512
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SYNERGY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094318860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1038201000 ↗
EME 30287
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 021153240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 204801000 ↗
EME 35846
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση