Βρέθηκαν 7 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 095598408
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 991201000 ↗
EME 36640
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094223674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 410701000 ↗
EME 36638
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση