Found 7 companies


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

KASTRO S.A.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 998104786
GEMI 8516301000 ↗
Special Exporter's Registry 35860
Foundation Date 10-11-2008
  • ACTIVE 

DIMITRA STAUROPOULOU TOU LOUKA


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 064473688
GEMI 8183201000 ↗
Special Exporter's Registry 36560
Foundation Date 21-04-2008
  • ACTIVE 

SOCIETE ANONYME OF WASTE APPLIED TECHNOLOGIES & TRANSPORT


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 999307286
GEMI 5603701000 ↗
Special Exporter's Registry 34357
Foundation Date 29-01-2004
  • ACTIVE 
  • ACTIVE 

URBANICA EMPORIKI EISAGOGIKI EXAGOGIKI ANONIMOS ETAIREIA EXOPLISMOU KAI LEITOYRGIAS KTIRION KAI POLEON


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 094435959
GEMI 1972101000 ↗
Special Exporter's Registry 33095
Foundation Date 01-08-1995
  • ACTIVE 

INTRAKAT SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 94207780
GEMI 000408501000 ↗
Special Exporter's Registry 28824
Foundation Date 18-12-1987
  • ACTIVE 

EQUIP HOTEL LTD


Legal Type SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Tax Number 095170717
GEMI 457901000 ↗
Special Exporter's Registry 24565
Foundation Date 22-08-1978
  • ACTIVE 

Login