Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94027509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000 ↗
EME 7880
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94004190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000244901000 ↗
EME 19816
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-1960
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση