Βρέθηκαν 7 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INVENTOR A.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095554670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5861001000 ↗
EME 36219
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 081133827
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8606601000 ↗
EME 34118
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 073726159
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4092501000 ↗
EME 33081
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SYNERGY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094318860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1038201000 ↗
EME 30287
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELMA Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Τεχνική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094119023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4130701000 ↗
EME 31103
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση