Found 1 company


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

CHRISTOFOROS KORETSIS ILIKA KAI MICHANIMATA TIPOGRAFIOU ANONIMI ETAIRIA


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 094325389
GEMI 122098801000 ↗
Special Exporter's Registry 27125
Foundation Date 21-06-1991
  • ACTIVE 

Login