Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094349850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 828201000 ↗
EME 28826
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΗΓΟΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 014274507
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 779801000 ↗
EME 35997
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση