Βρέθηκαν 5 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RINOL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800712496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137879701000 ↗
EME 36585
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEOFERT ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999982415
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4331801000 ↗
EME 33142
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094460981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2275101000 ↗
EME 25341
Ημερομηνία Σύστασης 19-08-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94106501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000346001000 ↗
EME 23629
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094075544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 317001000 ↗
EME 33454
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση