Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998005618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8862401000 ↗
EME 34606
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094393116
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1092401000 ↗
EME 30319
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094349850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 828201000 ↗
EME 28826
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POLO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094140137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121665201000 ↗
EME 26998
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση