Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAVILI EXPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 802025956
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168400201000 ↗
EME 36757
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛ. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Κ. ΣΑΚΑΒΙΤΣΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999317950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6279001000 ↗
EME 34703
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999209219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6271501000 ↗
EME 35932
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ - Χ.ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999465055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5865601000 ↗
EME 36535
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΥ.ΜΗ. Γ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 099326351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3297401000 ↗
EME 30428
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση