Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

L. TIRTASAPUTRA & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 802127788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170507601000 ↗
EME 36816
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800532725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127934701000 ↗
EME 36762
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 038017534
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5476101000 ↗
EME 36191
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση