Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INVENTOR A.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095554670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5861001000 ↗
EME 36219
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEW POINT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999310162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122149201000 ↗
EME 34821
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRANE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 098032885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3035801000 ↗
EME 26299
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094016267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125776001000 ↗
EME 36801
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-1958
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση