Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998476871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7594701000 ↗
EME 33466
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094191057
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8750001000 ↗
EME 34720
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELMA Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Τεχνική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094119023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4130701000 ↗
EME 31103
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 095034105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 13394217000 ↗
EME 35721
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-1968
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση