Βρέθηκαν 14 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIATRIS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 801071705
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148421801000 ↗
EME 36552
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TAFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 092391951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9141501000 ↗
EME 36674
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998180931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121906301000 ↗
EME 35119
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΝΤΙΚΑΜΕΡΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 093573340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4989901000 ↗
EME 36373
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099556642
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3607801000 ↗
EME 29606
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ Δ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 091271316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3590701000 ↗
EME 27230
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση