Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AKATΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 082735142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124186701000 ↗
EME 35533
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DYNAMIC CONTRACTORS AE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099353015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121990401000 ↗
EME 30844
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΚΑΤ Ανώνυμος Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094054419
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 298001000 ↗
EME 22201
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1976
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση