Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IRIDAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800487172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125113801000 ↗
EME 36525
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 043550697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8931001000 ↗
EME 34646
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση