Βρέθηκαν 38 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GEFA BROKERS CORPORATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801224308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152134101000 ↗
EME 36648
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHARMA UNIMEDIS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801038420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147569901000 ↗
EME 36606
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLONEA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800675202
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135313301000 ↗
EME 36748
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095557229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1896301000 ↗
EME 36332
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999644230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6115601000 ↗
EME 36615
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTELLAS PHARMACEUTICALS Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999211645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5779801000 ↗
EME 31941
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση