Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΚΤ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998183804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124843501000 ↗
EME 36777
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Δ.ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094041436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 286601000 ↗
EME 6708
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση