Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998027807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8838701000 ↗
EME 34416
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 025338482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4861201000 ↗
EME 34630
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGROINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094385687
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121561601000 ↗
EME 34066
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NETOIL SA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094116360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 378901000 ↗
EME 36598
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094062585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 308901000 ↗
EME 24156
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση