Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999871900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4564001000 ↗
EME 29545
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094543530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3249401000 ↗
EME 33672
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094400820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1562801000 ↗
EME 26259
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. Μ. ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 082342543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 646101000 ↗
EME 20201
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Δ.ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094041436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 286601000 ↗
EME 6708
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ανώνυμος Εταιρία - Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094011782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 246501000 ↗
EME 29462
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-1961
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση