Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998097489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9375801000 ↗
EME 36641
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 116156618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150294601000 ↗
EME 36555
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑ ΤΡΩΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800972189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146050401000 ↗
EME 36520
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLOBAL A.T.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800856431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143123301000 ↗
EME 36726
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRUIT TERRA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800415152
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121203601000 ↗
EME 36166
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099875106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3925701000 ↗
EME 28390
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση