Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FORUM MARINE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 099071952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3393701000 ↗
EME 30777
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094240450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 416701000 ↗
EME 33458
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση