Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801429363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156630501000 ↗
EME 36628
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METRICA ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998936112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6558701000 ↗
EME 32326
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTOVISION - SAKAR ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099354386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122173701000 ↗
EME 29674
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση