ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.


ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094027509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 272801000 ↗
EME 7880
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-05-1970
Ημερομηνία Εγγραφής 01-04-1971
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση