Βρέθηκαν 11 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

OLIX OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800515071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126717201000 ↗
EME 36257
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800455254
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123478107000 ↗
EME 36709
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998283692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8128501000 ↗
EME 36227
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999604940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5168101000 ↗
EME 33874
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999631399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4865901000 ↗
EME 36032
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094073643
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 343801000 ↗
EME 14641
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94027509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000 ↗
EME 7880
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση