Βρέθηκαν 741 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099364933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4408601000 ↗
EME 33078
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEAM FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801689911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161555801000 ↗
EME 36672
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHIPITA GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 996688362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161073001000 ↗
EME 36668
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASTROL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801611020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160102401000 ↗
EME 36670
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVRAMAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801499389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158032401000 ↗
EME 36653
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801429363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156630501000 ↗
EME 36628
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998097489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9375801000 ↗
EME 36641
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE GREEK OLIVE ESTATE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997714622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123916501000 ↗
EME 36688
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 996866724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149237801000 ↗
EME 36573
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997230443
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148669507000 ↗
EME 36596
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση