Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου- Πεντέλης και Τεχνικών, Ξενοδοχειακών, Γεωργικών, Μεταφορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233

Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου- Πεντέλης και Τεχνικών, Ξενοδοχειακών, Γεωργικών, Μεταφορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών


ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094128542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 236801000 ↗
EME 3449
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-07-1949
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-10-1950
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DIONYSSOMARBLE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
08111100 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ Κύρια
08111000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
08112000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ Δευτερεύουσα
08121200 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ· ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
23641000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
23701100 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ, ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα
23701101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δευτερεύουσα
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731625 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524935 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση