Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232

Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095186426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3016601000 ↗
EME 30169
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-09-1998
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-09-1998
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
M.S. JACOVIDES HELLAS S.A.
M.S. IAKOBIDIS ELLAS A.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση