ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΕΟΤΗΤΑΣ 29 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12241

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΝΕΟΤΗΤΑΣ 29 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 082510360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7849401000 ↗
EME 33490
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-10-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-10-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

IAS Ε.Π.Ε.
IAS E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΕΟΤΗΤΑΣ 29
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Κύρια
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46711100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46711109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46711207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Δευτερεύουσα
46721308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46721310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46721337 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731639 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
46771017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524909 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47524924 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
47524925 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
47524958 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
47524966 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση