Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 082510360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7849401000 ↗
EME 33490
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ & Β ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999212525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5832101000 ↗
EME 33141
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση