ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΛΕΚΚΑ 29 , ΑΘΗΝΑ, 10562

ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΛΕΚΚΑ 29 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800884811
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143969301000 ↗
EME 36482
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-10-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-10-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

P. SILVER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
P. SILVER SINGLE MEMBER P.C.C
P. SILVER MONOPROSOPI I.K.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΚΚΑ 29
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση