Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 4 , ΤΑΥΡΟΣ, 17778

Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 4 , ΤΑΥΡΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 997792102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 087419902000 ↗
EME 36663
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-07-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-07-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ ΜΕΠΕ, Olympic Engineering Ltd
OLYMPIK ENTZINIRINGK MEPE, Olympic Engineering Ltd

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
7616 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΣΙΑ * 2022
7616 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2022
7616 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΓΕΜΗ] 2022
7616 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ, Π.Δ.Κ.Α. Η.Π.Α 2022
7616 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 2022
79040000 ΡΑΒΔΟΙ, ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΣΙΑ * 2022
79040000 ΡΑΒΔΟΙ, ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2022
79040000 ΡΑΒΔΟΙ, ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΓΕΜΗ] 2022
79040000 ΡΑΒΔΟΙ, ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, Π.Δ.Κ.Α. Η.Π.Α 2022
79040000 ΡΑΒΔΟΙ, ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, Π.Δ.Κ.Α. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 2022
84144090 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΣΑΣΙ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ > 2 M3 ΑΣΙΑ * 2022
84144090 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΣΑΣΙ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ > 2 M3 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2022
84144090 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΣΑΣΙ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ > 2 M3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΓΕΜΗ] 2022
84144090 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΣΑΣΙ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ > 2 M3 Η.Π.Α 2022
84144090 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΣΑΣΙ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ > 2 M3 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 2022
84532000 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ) ΑΣΙΑ * 2022
84532000 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2022
84532000 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΓΕΜΗ] 2022
84532000 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ) Η.Π.Α 2022
84532000 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ) ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 2022
84539000 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΨΗ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΣΙΑ * 2022
84539000 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΨΗ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2022
84539000 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΨΗ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ, Π.Δ.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΓΕΜΗ] 2022
84539000 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΨΗ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ, Π.Δ.Κ.Α. Η.Π.Α 2022
84539000 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΨΗ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΓΕΝΙΚΑ, Π.Δ.Κ.Α. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 2022
847990 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΣΙΑ * 2022
847990 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2022
847990 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΓΕΜΗ] 2022
847990 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. Η.Π.Α 2022
847990 ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 2022

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 4
  Πόλη:
ΤΑΥΡΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση